blank

360 Derece Pazarlama İletişimi Nedir?

Son birkaç yıldır adını sık sık duyuyoruz. Bazı kaynaklarda 360 derece pazarlama, 360 derece iletişim ve entegre pazarlama iletişimi olarak geçmektedir.  Peki nedir bu 360 derece? Herkesin aşina olduğu, markaların ve iletişim ajanslarının yıllardır uyguladığı “Bütünleşik Pazarlama İletişimi”nden başka bir şey değil…

Bütünleşik pazarlama iletişimini kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz: Reklam, halkla ilişkiler, promosyon,  doğrudan pazarlama, araştırma ve ölçümleme materyallerinin birlikte ve uyum içinde yönetilerek, stratejik plan dahilinde aynı amaç için yapılan çift yönlü ve uzun süreli tanıtım faaliyetleridir.

Bütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkış nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Pazardaki gelişmeler ve rekabetin artması
 • Seçeneklerin çoğalması
 • Hedef kitlenin zamandan tasarruf etme isteği
 • Tüketicinin bilinçlenmesi, marka ve ürünler hakkında daha fazla bilgiye sahip olması ve markayla etkileşime geçmek istemesi
 • Tüketicinin belirli markalara olan sadakatinin azalması
 • İnternetin hayatımıza girmesiyle geleneksel medyadaki reklamların etkisinin azalması
 • İnternet üzerinden alışverişin yaygınlaşması
 • Geleneksel medyadaki reklamların yüksek maliyetleri
 • Veri tabanı oluşturma kolaylığı

Bütünleşik pazarlama iletişimi, yukarıda belirtilen maddelerin ortaya çıkmasıyla, pazarlama iletişimini oluşturan unsurların (reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk vs.) bir arada kullanılarak, bir mecranın güçsüz yanının öteki mecrayla dengelenmesi amaçlanmaktadır.

Bütünleşik pazarlama iletişimin belli başlı özellikleri vardır. Bütün iletişim araçlarının pazarlama karması ile bütünleştiği ve stratejik pazarlama planının esas alındığı iletişim sürecidir. Markalar bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerinde teknolojiyi çokça kullanırlar ve tüketici odaklıdırlar. Tüketici neredeyse, hangi mecrayı kullanıyorsa, markalar da tüketiciyi yakalamak için o mecrayı kullanıyorlar. Uygulanan iletişim faaliyetleri ölçülebilir olmalıdır. Marka tüketiciyle etkileşime geçmeli ve çift yönlü bir iletişim kurmalıdır. Bütünleşik pazarlama iletişiminde teknolojinin de yardımıyla veri tabanı oluşturmak kolaylaştırmıştır; dolayısıyla markalar kişiye özel pazarlama yapmaya başlamışlardır. En önemli özelliklerinden birisi de tüm iletişim faaliyetlerinin tek bir merkezden, uyumlu ve entegre bir şekilde gerçekleştirilmesidir.

Bu anlamda Coca-Cola, bütünleşik pazarlama iletişimini hakkıyla yapanlardan. Televizyon reklamları, outdoor uygulamaları, dergi ve gazete reklamları, promosyonları, interneti etkin kullanmasıyla, farklı şişe tasarımlarıyla tüketiciyi kendine çekmeyi ve tüketiciyle etkileşim içinde olmayı iyi bildiğini göstermektedir.

coca cola facebook

 

cocacola outdoor

cocacola smart phone

 

coca-cola-outdoor

Konuk Yazar: Esra Küçükökçe

Leave a Reply

1 comment

 1. blank

  Nurhan

  güzel açıklamışsınız esra hanım. bilfiğimiz şeylerin yeni bir ismiymiş demekki. yani 360 derece pazarlama demek, bizim bildiğimiz “her koldan saldırmak” anlamındaki şeymiş 🙂

  -1