Tarihin her safhasında olduğu gibi pazarlama ve medya faaliyetleri teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerlemiştir. Özellikle internet ve yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sayısı giderek artan ve çeşitlenen iletişim ortamları 21.yy insanının zaman ve mekânla ilişkisiyle birlikte davranışlarını da değiştirmektedir. Yeni medya ortamlarının gelişmesiyle
İçeriğe Göz Atın