Yeni Tüketiciye Gerçekliği Artırarak Sunmak

blank

Tarihin her safhasında olduğu gibi pazarlama ve medya faaliyetleri teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerlemiştir. Özellikle internet ve yeni medya teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte sayısı giderek artan ve çeşitlenen iletişim ortamları 21.yy insanının zaman ve mekânla ilişkisiyle birlikte davranışlarını da değiştirmektedir. Yeni medya ortamlarının gelişmesiyle birlikte tüketici artık birer paydaş konumuna gelmiştir. Bu nedenden dolayı da yapılan pazarlama faaliyetleri de dijital ortamlara doğru kaymıştır. Dijital araçların kullanımıyla birlikte bilgiye erişim şekli değişim göstermiş ve doğal olarak tüketici davranışları da başkalaşım göstermiştir. Özellikle mobil cihazların gelişmesiyle yeni medya ortamlarına erişim sınırsız bir hal almış ve geleneksel mecralar popülaritesini dijital mecralara bırakmaya başlamıştır. Dijital mecraların en büyük özelliğinin bilgiye erişim konusunda kolaylık sağlaması olduğunu söylemek yanlış olmazsa gerek. Bu da yeni tüketici ve davranışlarını ortaya koymaktadır. Yeni tüketiciden kasıt, dijital ortamlara adapte olmuş Y,Z kuşaklarıdır.

Türkiye nüfusunun genç olması bu kuşaktaki insan sayısının fazla oluşunu gösterir. Bu durum teknolojik gelişmelere adapte olma sürecine bir hız kazanmıştır. Bundan 16 yıl önce internet teknolojileri yeni yeni gelişmekteyken bugün bir yere gittiğimiz zaman ilk sorduğumuz soru “Wifi var mı?” olmaktadır. Kaldı ki internet ortamlarının kendine özgü bir söylemi ve popülaritesi vardır. En güzel örnek “Caps” olabilir. İnternet ortamlarına erişim için kullanılan araçlar ve popülarite değişim gösterdiği sürece tüketicinin davranışları da değişim gösterecektir. Zira günümüz postmodern pazarlama anlayışında zamanın anlık mutluluklar yaratma ve haz alma zamanı olduğu gerçeği göz önüne alındığı zaman pazarlama faaliyetlerinin de duygular üzerinden ilerlemesi kaçınılmaz bir durumdur. Kaldı ki, satın alma kararının Linstrom’un bahsettiği gibi mantıksal zekamız yerine duygusal zekamız vermektedir.

Türkiye Ocak 2016 istatistiklerine göre mobil penetrasyon oranı %90’dır. İnternet ortamlarına mobil erişimin bu denli yüksek olduğu günümüzde mobil cihazlar üzerinden yapılacak faaliyetlerde olumlu geri dönüşler kazandıracaktır. Zira mobil cihaz ve dijital medya ortamları arasındaki ilişki güçlenmektedir. Bugüne kadar yeni medya ortamlarının bir sayısallaşma ile birlikte bir sanallaşma hareketi göstermiştir. Bu durum da yeni tüketicinin zaman ve mekanla ilişkisini değiştirdiği gibi tutum ve davranışlarını da değiştirmektedir.  Lakin, yeni medya ortamlarında etkileşimli ve ölçülebilir olması açısından yapılan pazarlama faaliyetleri ve reklamlar artık yeterli ölçüde bir etkiye sahip olamamaktadır.

Dijital ortamlarda yayınlanan reklamların izlenmeden geçilmesi, beklenen etkisini azaltmaktadır. Hatta aşırı derece sıklıkla yayınlanan reklamların tüketici üzerinde olumsuz etki bıraktığını söylemek mümkündür. Bu durum göz önüne alındığı zaman yeni araçlar bulunmasının gerekliliği kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin hızına paralel olarak ortaya çıkan araçların veya uygulamaların popülaritesi de hızlı bir şekilde değişim göstermektedir. Günümüz zaman diliminde ortaya çıkan Artırılmış Gerçeklik uygulamaları, işletmelerin dikkatini çekmekte ve yeni tüketiciye ulaşmak için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Peki nedir bu Artırılmış Gerçeklik?

Artırılmış gerçeklik fiziksel gerçek dünyaya ait bir çevre veya unsurun canlı, doğrudan veya dolaylı biçimde görülmesi ardından bu unsurların bilgi işlem ortamında üretilen ses, video, GPS konum bilgisi gibi algısal girdiler eklenerek geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Günümüz tüketim anlayışında, artık yeni tüketici sadece işletmelerin verdiği bilgilerle yetinmemektedir. Kaldı ki bilgiye erişmek artık geçmişe göre çok kolay bir hal almıştır. Bir nevi artık zamanın (WOMM) ağızdan ağıza pazarlama faaliyetleri zamanı olduğunu söylemek mümkündür. Zira yeni tüketici artık verileni hemen kabul etmek yerine çevresine danışma eğilimi göstermektedir. Öte yandan günümüz postmodern dünyasında tüketici artık beğendiği içerikleri çevresi ile paylaşma eğilimindedir. Bu nokta da Artırılmış Gerçeklik uygulamaları tüketicinin duygularına hitap eden günümüz anlayışında beğeni kazanmış bir uygulamadır. Artık organik bağlarla tüketici ile temas kurmak önem kazanmıştır. Bu durum Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını kullanan işletmelerin daha ön planda olacağını ve marka bilinirliği ile güvenini artıracağını söylememize olanak sağlamaktadır.

Son olarak, iki uygulama örneğini buradan inceleyebilirsiniz.

Pepsi Max Ar: 

New York Metro Ar:


Kaynakça:
Linsdrom, Buyology kitabı.
facebook.com/supermarketingcom

Görsel Çizim: Oğuzhan TOPAL

Leave a Reply